Natuurlijk Consultancy

De brug tussen Exact en uw Natuurorganisatie

Natuurlijk Consultancy biedt u de mogelijkheid om te kiezen voor een kwalitatieve, efficiënte en succesvolle implementatie van uw Exact oplossingen. Binnen MKB-organisaties, van welke aard ook, ontbreekt het vaak aan tijd en kennis om de aangeschafte Exact oplossingen uit te rollen. Door Natuurlijk Consultancy in te schakelen zorgt u ervoor dat uw medewerkers, naast hun reguliere werk en de vakinhoudelijke input die men dient te leveren gedurende de Exact implementatie, niet belast worden met extra taken waar men niet dagelijks mee te maken heeft, zoals het coördineren van een Exact implementatie.

Voordelen

Het inhuren van Natuurlijk Consultancy biedt u de volgende voordelen:

  • Kennis van natuurorganisaties.
  • Kennis van Exact oplossingen voor natuurorganisaties.
  • Overzicht van mogelijkheden binnen Exact applicaties met onafhankelijk advies.
  • Kwalitatieve, efficiënte en succesvolle implementatie door kennis en ervaring.
  • Uw medewerkers kunnen zich focussen op hun reguliere werkzaamheden.
  • Geen extra medewerker in dienst maar uitbesteed.
  • Goedkoper alternatief voor functioneel consult.