Diensten

Natuurlijk Consultancy biedt u de volgende diensten:

Advies

De mogelijkheden binnen de diverse Exact applicaties zijn enorm. Natuurlijk Consultancy heeft een goed beeld van de mogelijkheden en is hierin onafhankelijk. Vaak zijn er voor één vraagstuk meerdere oplossingen. Samen met ons netwerk en uw Exact partner komen we tot de juiste kwalitatieve en kostenefficiënte keuze.

Projectmanagement

Met Projectmanagement legt u de implementatie van uw Exact oplossingen in de handen van Natuurlijk Consultancy. Er wordt een projectplan opgesteld bestaande uit o.a. doelen, resultaten, projectorganisatie, planning en begroting. In dit projectplan wordt duidelijk vastgelegd wat er verwacht mag worden van de implementatie en het eindresultaat. Gedurende de implementatie zorgt de projectleider ervoor dat de juiste stappen op de juiste momenten genomen worden. Hierin spelen de medewerkers van uw organisatie een belangrijke rol. Zij zorgen voor input gedurende de implementatie. Aan de opdrachtgever wordt structureel gerapporteerd over de voortgang. Tevens worden er evaluatiemomenten ingepland met de opdrachtgever om de samenwerking op een hoog niveau te houden.

Gedurende een implementatie worden er externe consultants ingeschakeld om installaties, koppelingen, inrichting, conversies en rapportages uit te voeren. Het coördineren van deze werkzaamheden vergt overzicht van het project, inzicht in uw organisatie en kennis van de Exact applicaties. Wanneer vakinhoudelijke input benodigd is worden de juiste medewerkers uitgenodigd.

Functioneel consult

Met Functioneel consult worden consultancy werkzaamheden bedoeld die te maken hebben met het configureren van Exact applicaties. Natuurlijk Consultancy heeft ruime ervaring met het inrichten van Exact Synergy Enterprise (bijv. werkstroom-, document-, relatie-, verkoopkans- en projectmanagement, maar ook intranet, uren schrijven en verlof/verzuim). Daarnaast is ook ervaring met de inrichting van Exact Globe (bijv. processen, lay-outs), Sumatra (maken en aanpassen van ‘’eenvoudige’’ rapportages), Scansys, Orbis en SQL aanwezig. Onder Functioneel consult vallen behalve deze configuratiewerkzaamheden ook het maken van handleidingen en het geven van trainingen.

Functioneel beheer

Wanneer een project afgerond is kan er behoefte zijn aan een medewerker die kleine aanpassingen kan doen. Wanneer er een applicatiebeheerder in dienst is ligt deze taak veelal bij hem. Ook kan deze taak bij een proceseigenaar (procesverantwoordelijke) neergelegd worden. Wanneer er behoefte is om deze specifieke taken extern onder te brengen heeft u de mogelijkheid om Natuurlijk Consultancy hiervoor in te schakelen.